Beste vrienden, vinden jullie het ook zo’n heftige tijd? Afgelopen vrijdag was ik blij verrast dat er nog zoveel mensen op de meeting kwamen. Sindsdien krijg ik van veel mensen vragen over of de meetings ook online door kunnen gaan. Ik ben heel erg van “real life contact”, maar gezien de omstandigheden ga ik meteen overstag! Ik vind het veel en veel te belangrijk dat we ook nu actief door blijven gaan met ons werk van authentieke zelfrealisatie in verbinding. We laten ons er toch niet onder krijgen door zo’n stom virus? Dit vergroot alleen maar de urgentie om werkelijk te ontwaken naar onze verlichte power.

Stap voor stap wordt duidelijk hoe ingrijpend de corona crisis is. Dit raakt iedereen. De hele planeet. We kunnen er niet om heen om onder ogen te zien hoe kostbaar ons leven is. En hoe kwetsbaar wij als mensen zijn. Zoveel zorgen die we hebben over onze dierbaren, mensen die hun werk verliezen, kinderen die hun grootouders niet kunnen zien. Mijn dochter die voorlopig niet naar school mag. Zoveel onzekerheid en zoveel verdriet. Maar ook zoveel kansen. En zoveel mogelijkheden voor veerkracht, diepe betrokkenheid, krachtige samenwerking en essentiële realisatie…..

Als je vanuit je hart kijkt naar wat er om ons heen gebeurt dan is zo voelbaar hoe we in deze tijd steeds krachtiger worden uitgedaagd om ons dieper te openen naar de gevoeligheid, liefde en wijsheid van onze essentie, ons grote hart, en naar de vitale levenskracht van onze “enlightenment drive” en compassie. Hoe kunnen we samen nog sterker gaan voor diepgaande bevrijding van egocentrisme en voor authentieke groei in verbinding? Zou het werkelijk kunnen dat jij hier niet “zomaar” bent, maar dat de kosmos ook jouw ontwaken naar je essentiële autonomie en innerlijke wijsheid keihard nodig heeft?

Ik vind het aangrijpend om te voelen hoe wij zelf, onze vrienden, onze gezinnen, de samenleving, en zelfs de hele aarde, getroffen worden door zo’n virus, door alle maatregelen en door gevoelens van onzekerheid, angst en zorgen. En ook al zijn de defensies, rationalisering en naïeve idealiseringen van onze ego’s nog zo stijfkoppig, het is onontkoombaar dat diepere gevoelens en issues opgeroepen worden rond welzijn, rond relaties, leven en dood en authentieke zelfrealisatie. Dit alles vraagt om liefdevol zelfonderzoek, bewustwording, grote helderheid, radicale eerlijkheid en openhartig contact met elkaar.

Milieucrisis, energiecrisis, economische crisis en vluchtelingencrisis. En nu ook nog een “corona crisis”? Als mensheid gaan we met z’n allen overduidelijk door een ingrijpend leerproces heen om radicaal helder te worden over de kostbare essenties van het leven. Hoe kunnen we kritisch kijken naar waan en werkelijkheid, zodat we de diepere essentie van elke crisis blijven zien? Hoe kunnen we vanuit een evolutionair perspectief kijken naar alle pijnlijke gebeurtenissen, zonder cynisch of depressief te worden, zodat we samen diep kunnen leren en groeien? Waarom is elke persoonlijke, relationele en collectieve crisis altijd een persoonlijke uitdaging die ons confronteert om bewust te worden van de diepere wijsheid, liefde en power van ons hart?

Het leven confronteert ons met de noodzaak om te ontwaken naar grotere wijsheid, naar grotere zelfliefde en zelfrespect, naar onze relationele natuur en naar echte verbinding. Echt gevoelig worden naar elkaar. Totaal in je kracht gaan staan. Je essentiële erfenis claimen. Dus wat betekent deze crisis voor jou persoonlijk? Wat wordt bij jou opgeroepen? Hoe word jij daarin uitgedaagd in je kracht, in je essentieel potentieel? Hoe kunnen we onze relaties en communicaties verdiepen in grotere helderheid, liefdevolle invoeling en diepere compassie en wijsheid? Welke verouderde beelden, denkpatronen en vormen van egocentrisme en contactvermijding dienen we te herkennen, begrijpen en doorzien om de power van elkaars essentie effectiever te kunnen bevrijden? Welke inzichten zijn bevrijdend en empowerend?

Ik voel dat ik samen, met iedereen die hier passie voor heeft, totaal wil gaan voor verdieping van ons proces van radicale bewustwording, authentiek contact, zelfbevrijding en zelfrealisatie. Komende meetings gaan dus door. On-line. Juist nu. Doe je gezellig mee?