Laten we onze essentiële wil nu meteen maar even toepassen. Essentiële wil is: We zitten hier met elkaar, we zijn hierover aan het praten. Ik deel dit stukje teaching met jullie. En de essentiële wil betekent: de wil om aanwezig te zijn hier. Je weet dat je hier bent. Maar je wil dat niet alleen weten, je wil dat ook helemaalvoelen. Je wilt je eigen Zijn voelen! Het kan belangrijk zijn voor je wat ik zeg, maar wat ik zeg is niet het belangrijkste Wat Angelo zegt, who cares? Het is interessant, maar het is niet het belangrijkste! Het belangrijkste is het voelen van je eigen Zijn. En de essentiële wil betekent: Ik WIL bij mijn zijn blijven.

Essentiële wil is primair gericht op jouw ervaring van Zijn. Maar je wilt ook bij je persoonlijke ervaring blijven. Je wilt volledig gersmelten met Zijn, “Ik BEN: Ik ben Zijn…. ZIJN…. ZIJN…. Puur ZIJN….” Want je wilt óók bij je levende ervaring blijven, die zich aan het ontvouwen is binnen jouw Zijn: Je denkt van alles, je voelt van alles, er gebeurt van alles om je heen en je wilt daarom glashelder zien wat je denkt, wat je voelt, wat je meemaakt.

Want je wilt ook daarbij Zijn: daar wil je bij Zijn! Je wilt Zijn bij jezelf, Zijn bij wat je denkt, Zijn bij wat je voelt, Zijn bij wat er gebeurt en Zijn bij wat jou raakt. Daar wordt je essentiële wil belangrijk. En het leuke is, dat is niet een wil die ergens heen gaat, iets probeert te veranderen of probeert een bepaalde ervaring te verzinnen. Of die jezelf in een mooie innerlijke staat probeert te brengen.

Want je wilt gewoon precies zijn bijwaar jij bent in je ervaring. Voelt het saai? Okay, ik wil Zijn bij dat saaie gevoel! Zodat ik dat helemaal kan voelen. Voel je je geïnspireerd? Okay, ik voel me geïnspireerd over dit onderwerp. Ik wil daarbij Zijn, ik wil die inspiratie helemaal voelen, ik wil er helemaal bij Zijn.

Ben je geëmotioneerd, verdrietig, boos? Ja, ik wil Zijn bij dat verdriet, ik wil Zijn bij die boosheid. Ik wil dat. Ik wil daarbij blijven. Ik wil niet dat het weer duf wordt of weg ebt. Ik wil helemaal Zijn, helemaal blijven bij dat wat ik ervaar, dat wat ik voel.

En we willen ook in contact met elkaar Zijn! Ik wil in de flow blijven, ik wil mijn energie volgen. Dat is ook essentiële wil! Ik wil bij de flow blijven. En ik wil het glashelder zien zodra er belemmeringen opkomen. Want zodra je duf wordt en wegzakt: Je wilt die dufheid glashelder zien! Waarom ga ik uit de flow…? Ik wil contact. Ik wil in contact blijven met de ander. Echt diep contact. Levend contact. En als je merkt dat je dat contact kwijtraakt, dan wil je dat zien. Want je wilt jezelf supporten. Je essentiële wil heeft primair de functie van support. Wil heeft de functie van focus. Er zit moeiteloze intentie in. Er zit ondersteuning in naar de natuurlijke, diepe ontvouwing van binnenuit, die non-manipulatief is, niet-controlerend, niet onderdrukkend, maar volledig omarmend en volmaakt steunend. Essentiële wil is daarom gericht op natuurlijke groei en “leren van binnenuit” en op realisatie en integratie. Terwijl onze ego-wil eigenlijk altijd gericht is op verkrampt streven en verharding: “Je sterk maken”. Want we proberen dan om onkwetsbaar te worden. Maar essentiële wil is altijd gericht op het ondersteunen van de kwetsbaarheid, de gevoeligheid. En kwetsbaarheid bedoel ik heel breed, in de zin van essentiële kwetsbaarheid: dus dat je kwetsbaar kunt zijn naar de ander, maar ook kwetsbaar naar jouw essentiële kracht, naar Puur Zijn, naar het leven of naar het Absolute. Want dat vraagt om absolute openheid, om volledige kwetsbaarheid.

Maar je wilt natuurlijk ook voelen hoe jouw essentiële wil voelt. Dus voel maar Nu! Hoe voelt het om te willen? Wat is het wat er nu bij je opkomt als je kijkt naar je ervaring? Als je afstemt op je directe ervaring, op wat je denkt, op wat er in je leeft, en je volgt die innerlijke flow: Wat is daarin wijs voor jou om nu te willen? Is het dat je meer wilt Zijn bij jouw voelen? Of is het juist dat je vooral helderder wilt kijken naar wat je denkt? Omdat je jouw denken absoluut helder wilt zien? Is dat wat je wilt? Of is het dat je er juist meer voor wilt zorgen dat je meer in contact blijft met elkaar en samen in de flow blijft?

En hoe is het om steeds weer heel helder vast te stellen wat je wilt, in het moment? Zodat je glashelder kunt zien wat je wilt, maar ook kunt voelen hoe het voelt om te willen? Hoe voelt het om willend te zijn? Hoe voelt het om niet alleen te willen, en helder te zien wat je wilt, maar vooral ook te voelen hoe het voelt om iets te willen? Hoe voelt die wil aan? Voelt hij sterk? Voelt hij vlak? Ik wil wel iets, maar ik voel er helemaal niets bij….? Ik vergeet het weer zo snel….? Kijk dan wat er gebeurt als je je iets meer concentreert, iets meer focust op die intentie. Concentratie helpt je om dieper te voelen, zodat je volledig kunt versmelten met je wil.

Is de wil alleen iets wat je gevoelsmatig voelt, maar verder niet voelt in je lijf? Of kun je jouw wil ook voelen in je lijf?: “Ik wil in contact blijven en ik wil tegen iemand zeggen wat ik te zeggen heb. Ik vindt het moeilijk, maar ik wil het zeggen. Ik heb belangrijke dingen te zeggen. Ik moet het zeggen. Het is de waarheid. Ik moet het zeggen. Ik wil het zeggen.” Hoe voelt het om dat te willen?: “Nou, het voelt sterk en als ik me concentreer op die wil, dat voelt krachtig, dat voelt stevig. Ik voel het in mijn buik. Ik wil dat zeggen tegen die persoon. Het heeft ook iets opwindends. Ja, het is opwindend om die wil te voelen. Het geeft kracht. Het geeft support.”

Nog één laatste ding, en dan gaan we samen het proces met elkaar aan. Een heel belangrijk principe, maar ook heel simpel principe, is dat je in wezen steeds met twee dingen te maken hebt in jezelf, in de ander en in de relatie: ego en Essentie.
Ego bestaat uit contactvermijding, terugtrekking, afvlakking, terugtrekken van emoties, terugtrekken van gevoelens, terugtrekken van de ander, terugtrekken van je innerlijke kracht, vermijden van Essentie: Niet te krachtig zijn, niet te waarachtig zijn, niet te eerlijk zijn, niet te helder zijn, niet te vrij zijn. Niet te verbonden zijn. Niet te connected zijn. Niet te onafhankelijk zijn. Het ego is in feite één groot afweermechanisme. Een groot vermijdingsmechanisme eigenlijk. Het hele ego is een groot vermijdingspatroon naar naar emotie, naar elkaar, naar Essentie, naar het leven! Zo kun je het zien! (hahaha) En het is leuk. Dat is de ene kant.

De andere kant is natuurlijk Essentie, waar we ook al veel over gesproken hebben. Essentie is kracht, is levendigheid, juice, aliveness, is power, is helderheid, is waarheid. En al die kwaliteiten hebben inherent allemaal een aspect van bliss in zich. Waarheid is bliss. Essentiële autonomie is bliss. Kracht is niet alleen kracht, maar kracht is ook bliss. Verbondenheid is bliss. En de bottom line in al die dingen is absolute vrijheid. Jij, de absolute JIJ!

Dat zijn de twee dingen waar je steeds mee te maken hebt: in de ander en in jezelf. Essentie en ego. De levendigheid en kracht van Essentie, expansie, flow. En de ego-terugtrekking. Uit contact gaan. Uit relatie gaan. De kunst is om in het contact steeds te kijken hiernaar. Om met liefde en compassie te kijken naar de Essentie die zich wil manifesteren bij de ander en bij jou, je persoonlijke waarheid, echte gevoelens, echtheid en waarachtigheid. En om te kijken naar hoe die ander uit contact gaat met zijn persoonlijke ervaring? Uit contact met jou? En uit contact met zijn Zelf? Want wat is de grootsheid die naar buiten wil komen? Die gerealiseerd wil worden? En die grootsheid is altijd weer uniek. Heel uniek maatwerk. En hoe maak je jezelf klein? Of hoe probeert die ander zichzelf vanuit z’n ego klein te maken? Dat is precies het interessante veld om met elkaar op de millimeter precies in te zijn en contact over te maken. En om te genieten om daarmee bezig te zijn. Waarheid is in dienst daarvan. Om Essentie steeds dieper te realiseren. In het contact met elkaar. En daar gaan we nu mee aan de slag!

Vraag deelnemer: Angelo, je hebt het over de essentiele wil, authentiek contact en het zelfrealisatieproces. Waarom deze onderwerpen tegelijk?

A: De essentiële wil geeft je belangrijke support om het contactproces aan te kunnen gaan. Om jouw contact te ondersteunen. Net zoals je met je essentiële wil daarnaast ook het zelfrealisatieproces ondersteunt. Bij jezelf en bij elkaar. Jouw essentiële wil geeft je dus de support om beide processen optimaal plaats te laten vinden. Als jouw wil meer geblokkeerd of afgeremd is, of verkrampt, een verkrampte wil, dan heb je dus niet de goede innerlijke support tot je beschikking. Je zou kunnen zeggen dat de essentiële wil de essentiële vaderlijkheid is in ieder van ons. Als je dan Essentie als “kind” ziet, dan wordt Essentie op die manier “ondersteund” (vanuit de vaderlijke essentiele wil van Essentie) om verder gerealiseerd te worden en verder te groeien. Maar het kan ook net zo goed, en dat gaan we dan een volgende keer doen, dat we de invalshoek kunnen nemen van Liefde, moederlijkheid, warmte, zorg, verwelkoming: essentiële moederlijkheid.

Terug naar Visie en werkwijze