VRAAG: Beste Angelo, ik neem aan dat jij ook ervaringen hebt van boosheid, verdriet, angst e.d.? Dit zijn dan toch ook eigen creaties? Ook al zijn ze denkbeeldig, daarmee zijn ze niet weg. Ervaar jij dat dan nooit als onaangenaam? Mijn ervaringen zijn soms wel heftiger, maar in wezen komt het toch op hetzelfde neer. Jij kan deze emoties of ervaringen toch ook niet voorkomen? (hoewel Byron Katie wel schrijft dat ze niet meer boos of verdrietig word.)

Angelo: Ik voel veel emotie! Mijn emoties zijn eigenlijk krachtiger dan ooit. Ik voel bezorgdheid, irritatie, pijn, verdriet, angst, woede, haat, etc. Hierdoor zijn essentiële aspecten van Essentie direct herkenbaar en voelbaar, zoals betrokkenheid, gevoeligheid, passie, kracht, helderheid, onderscheidingsvermogen, levendigheid, wijsheid, compassie en speelsheid. Ik wil mijn emoties! Maar ik voel absoluut geen interesse meer in onderdrukking, zwelgen of dramatisatie. Eerlijk gezegd ervaar ik Byron Katie’s toestand totaal niet als nastrevenswaardig, eerder als zeer eenzijdig. Want het is voor mij absoluut helder dat emoties in essentie zinvol, betekenisvol en functioneel zijn. Ook emoties zijn pure verlichting! Emotie is altijd in dienst van waarheid en liefde.

Deze absolute helderheid vereist echter wel een radicale perspectief-shift. Want het betekent dat je werkelijk moet willen afrekenen met conventionele en therapeutische ego-perspectieven op emotie, evenals met “spirituele ego”-perspectieven op emotie. Het betekent radicaal stoppen met het dramatiseren van je emoties, het geloven in je zelfgecreëerde ego-verhaal en in alle labels en concepten waarmee je de essentie van elkaars emoties dicht timmert. Het betekent definitief stoppen met het navelstaarderige “onderzoeken” van emoties (een uit de hand gelopen hobby van veel therapeuten en healers), stoppen met het “verdachtmaken” van emoties (hobby van veel guru’s) het “healen” van emoties en het eindeloos zoeken naar jeugdtrauma’s, etc. etc. etc.

Angelo: Absolute helderheid betekent “Ik zie mijn emoties en verlangens, ik voel ze totaal, ik word er één mee en doorleef ze, maar ik ben ze NIET! Ik onderscheid mijn Essentiële Zelf radicaal van al mijn ‘verhalen’ en emoties, maar zonder ze te onderdrukken, want ik wil al mijn gevoelens, verlangens, de ander en de situatie volledig in mijn hart sluiten.” Je wil onder alle omstandigheden de rijkdom van jouw Essentie glashelder blijven zien en totaal kunnen voelen. Je weet dat je volstrekt onafhankelijk bent van al je verhalen en emoties. Je wil alles voelen, maar je wil primair je wakkere verlichte Zelf voelen: je gevoelens zijn in dienst van je Essentie, in dienst van wijsheid, contact, groei en liefde.

Naarmate je meer en meer gevestigd raakt in jezelf, in het heldere wakkere kennende kijken van je verlichte Essentie en in de intense levendigheid ervan, zodat je vanuit die wakkerheid kijkt (a) naar je gevoelens, emoties, verlangens en weerstand en (b) naar de concrete levenssituaties waarbinnen ze betekenisvol, zinvol en functioneel zijn, terwijl je ondertussen vanuit je passie voor essentiële waarheid de diverse aspecten van de situatie probeert te begrijpen, zullen alle illusies (en alle conventionele, therapeutische en spirituele sprookjes, geloofssystemen en MYTHES) rond je emoties moeiteloos doorzien worden en vanzelf wegvallen. Wat er dan over blijft? Nou heel erg veel….! Binnen de context van je natuurlijke staat van pure ongedifferentieerde Essentie (jouw schitterende verlichte Zijn) manifesteert zich een continu ontvouwende differentiatie van de essentiele Jij, de essentiele Ander, de essentiele situaties waar je mee te maken hebt, een heerlijk bevrijd, motiverend en empowerend gevoelsleven, met heldere inzichten en emoties en een intense interactie en uitwisseling met je omgeving, kortom de rijkdom van het Essentiële Leven en flow, flow en FLOW….

Terug naar Visie en werkwijze