Algemene voorwaarden Intensives HoA

Algemene voorwaarden deelname Intensives Eagle Feather (EF)

 1. Inschrijving

Inschrijving voor deelname is alleen mogelijk via https://heartofawakening.nl/intensives-aanmelden/

Met je inschrijving voor de intensive geef je aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en verklaar je vrijwillig en met volledige eigen verantwoordelijkheid deel te nemen aan de intensive. Dit geldt ook voor degenen die je gelijktijdig met jezelf via het aanmeldformulier op de website hebt aangemeld.

 1. Annuleringsvoorwaarden

Bij annuleren is tot 1 maand voor aanvang € 50 verschuldigd, daarna 50% van de deelnameprijs en vanaf 1 week voor aanvang is 100% van de deelnameprijs verschuldigd. Deze regeling geldt per persoon, vanaf aanmelding via het inschrijfformulier of mail en is onafhankelijk van de reden van annuleren.

Mocht de trainer ziek zijn wordt het geld niet terugbetaald, maar wordt er een ander tijdsstip gezocht om de training alsnog te geven.

Bij beëindiging van de intensive na aanvang wordt er geen geld terugbetaald.

 1. Aansprakelijkheid
 • Deelname aan de intensive geschiedt voor eigen rekening en risico. HoA is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.
 • Deelnemers zijn aansprakelijk voor door hen veroorzaakte beschadiging aan gebouw, terrein, tenten, meubilair, apparatuur ed. en dienen die schade te vergoeden. HoA is hier voor niet verzekerd, noch aansprakelijk te stellen.
 1. Veiligheid
 • Lichamelijk geweld niet wordt toegestaan en leidt tot beëindiging van deelname; ook ander soort ontoelaatbaar wangedrag of overtreding van de huisregels van EF kan leiden tot onmiddellijk beëindiging van deelname. Gemaakte kosten bij het voortijdig beëindigen van de intensive kunnen niet worden verhaald op EF.
 • Een intensive biedt geen medische hulp in de klassieke betekenis.
 • Ik (en de eventuele andere deelnemers die ik gelijktijdig aanmeld) lijd(en) niet aan een psychische aandoening en/of trauma, die deelname aan de intensive kan verstoren/ mijn welbevinden of dat van andere deelnemers kan benadelen.
 • Wanneer ik, of een van de personen die ik heb aangemeld, bijzondere medische omstandigheden hebben, meld ik dit per ommegaande aan EF.
 • Wanneer ik, of een van de personen die ik heb aangemeld medicijnen gebruiken die van invloed (kunnen) zijn op mijn gedrag, meld ik dit per ommegaande aan EF.
 • Als ik onder behandeling van een psycholoog/psychiater ben/ deelneem aan groepstherapie, dan heb ik met de behandelend therapeut overlegd over mijn deelname aan de intensive en zijn/haar advies heb opgevolgd m.b.t. mijn deelname. Hetzelfde geldt voor eventuele tegelijkertijd door mij aangemelde deelnemers.

Ik heb bovenstaande algemene voorwaarden gelezen en stem in met de inhoud. Wanneer ik andere deelnemers gelijktijdig heb aangemeld, kennen ook zij deze voorwaarden en stemmen hiermee in.

Ook verklaar ik/ verklaren wij dat Eagle Feather, Gaby Borchert en alle betrokken derden gevrijwaard zijn van alle aanspraken wegens mogelijk ondervonden materiële of immateriële schade.

De kosten voor de intensive dienen uiterlijk voor de afgesproken datum betaald te zijn ovv naam en de naam van de intensive op NL58 INGB 0104 0865 72 tbv Eagle Feather