Algemene voorwaarden Intensives HoA

Algemene voorwaarden deelname Intensives Heart of Awakening (HoA)

 1. Inschrijving

Inschrijving voor deelname is alleen mogelijk via https://heartofawakening.nl/intensives-aanmelden/

Met je inschrijving voor de intensive geef je aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en verklaar je vrijwillig en met volledige eigen verantwoordelijkheid deel te nemen aan de intensive. Dit geldt ook voor degenen die je gelijktijdig met jezelf via het aanmeldformulier op de website hebt aangemeld.

 1. Annuleringsvoorwaarden

Als je ziek bent (verkouden, koorts…) vragen we je om jezelf te testen op covid19  en bij positieve uitslag thuis te blijven. Als we (of jij) je plek dan met iemand anders kunnen opvullen, hoef je geen annuleringskosten te betalen. Mocht dat niet zo zijn, dan betaal je 50% annuleringskosten.
Bij annuleren is tot 1 maand voor aanvang € 50 verschuldigd, daarna 50% van de deelnameprijs en vanaf 1 week voor aanvang is 100% van de deelnameprijs verschuldigd. Deze regeling geldt per persoon, vanaf aanmelding via het inschrijfformulier of mail en is onafhankelijk van de reden van annuleren.

Bij beëindiging van de intensive na aanvang wordt er geen geld terugbetaald.

 1. Aansprakelijkheid
 • Deelname aan de intensive geschiedt voor eigen rekening en risico. HoA is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.
 • Deelnemers zijn aansprakelijk voor door hen veroorzaakte beschadiging aan gebouw, terrein, tenten, meubilair, apparatuur ed. en dienen die schade te vergoeden. HoA is hier voor niet verzekerd, noch aansprakelijk te stellen.
 1. Veiligheid
 • Lichamelijk geweld niet wordt toegestaan en leidt tot beëindiging van deelname; ook ander soort ontoelaatbaar wangedrag of overtreding van de huisregels van HoA kan leiden tot onmiddellijk beëindiging van deelname. Gemaakte kosten bij het voortijdig beëindigen van de intensive kunnen niet worden verhaald op HoA.
 • Een intensive biedt geen medische hulp in de klassieke betekenis.
 • Ik (en de eventuele andere deelnemers die ik gelijktijdig aanmeld) lijd(en) niet aan een psychische aandoening en/of trauma, die deelname aan de intensive kan verstoren/ mijn welbevinden of dat van andere deelnemers kan benadelen.
 • Wanneer ik, of een van de personen die ik heb aangemeld, bijzondere medische omstandigheden hebben, meld ik dit per ommegaande aan HoA.
 • Wanneer ik, of een van de personen die ik heb aangemeld medicijnen gebruiken die van invloed (kunnen) zijn op mijn gedrag, meld ik dit per ommegaande aan HoA.
 • Als ik onder behandeling van een psycholoog/psychiater ben/ deelneem aan groepstherapie, dan heb ik met de behandelend therapeut overlegd over mijn deelname aan de intensive en zijn/haar advies heb opgevolgd m.b.t. mijn deelname. Hetzelfde geldt voor eventuele tegelijkertijd door mij aangemelde deelnemers.

Ik heb bovenstaande algemene voorwaarden gelezen en stem in met de inhoud. Wanneer ik andere deelnemers gelijktijdig heb aangemeld, kennen ook zij deze voorwaarden en stemmen hiermee in.

Ook verklaar ik/ verklaren wij dat Essence odhv Heart of Awakening/ Gaby Borchert/ Kitty Oonck en alle betrokken derden gevrijwaard zijn van alle aanspraken wegens mogelijk ondervonden materiële of immateriële schade.

De kosten voor de intensive dienen uiterlijk voor de afgesproken datum betaald te zijn ovv naam en de naam van de intensive op NL19INGB0532669746 tbv G. Borchert