Privacyverklaring

Privacyverklaring Heart of Awakening

Bedankt voor je bezoek aan onze website.
Als onderneming zijn wij verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd worden. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Als je je aanmeldt voor onze Nieuwsbrief gebruiken we je gegevens alleen voor dat doel.

Als je je aanmeldt voor een meerdaagse intensive via het formulier op onze site, slaan we deze gegevens op een beveiligde plaats op: naam, telefoonnummer en mailadres; naam mailadres en telefoonnummer van eventuele meekomende volwassenen en namen en leeftijden van kinderen die mogelijk met je mee komen. Alleen het team van Heart of Awakening kan deze gegevens inzien. Wanneer je hebt aangegeven dieetwensen te hebben, geven we deze door aan de kok van de locatie waar we zullen verblijven; daarna worden deze gegevens verwijderd.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, of voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

– bank, vanwege de verwerking van betalingen

– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens

– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren

– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief

Nieuwsflits

Onderaan iedere nieuwsflits vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Je gegevens zijn goed beveiligd

We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden op een beveiligde plaats opgeslagen en alleen de teamleden van Heart of Awakening kunnen deze inzien; onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is. Concreet: je naam en mailadres zolang je onze Nieuwsflits wil blijven ontvangen; zodra je deze opzegt, verwijderen we je naam en mailadres. De aanmeldgegevens van jou en eventuele meekomende volwassenen en/of kinderen moeten we langere tijd bewaren, vanwege de wettelijke plicht die elke ondernemer heeft om de administratie – inclusief facturen met adresgegevens – zeven jaar te bewaren. Deze gegevens worden op een veilige plek opgeslagen, waar alleen de teamleden van Heart of Awakening bij kunnen.

We delen deze aanmeldgegevens niet met derden, ook niet met andere deelnemers van de intensives.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en we maken het voor je in orde, uiterlijk binnen een week.

Mei 2018