Angelo: Waar je wilt komen is bij jezelf, bij je echte zelf, je wakkere verlichte Zelf. Ja toch? Wat we willen ervaren is onze Essentie en onze Essentie zijn we al. Maar dat wat echt aan ons is, zijn we altijd al geweest. Je kunt niet echt “worden”. Je kunt alleen maar HERKENNEN wat echt IS. De realiteit is hier, toch? Dit is echt. Kun je hier komen? Kun jij in het Hier en Nu komen?

Terug naar Visie en werkwijze