Heart of Awakening
Angelo Vasalos"Really claiming the power to Be, just Being ourselves, completely awake and enlightened, prior to all relationship stuff, yet including everything, can only mature in real relationship. Only there."

~ Angelo
De Essentie
Wat gebeurt er als je jouw belemmerende "verhalen" en ego glashelder herkent, jezelf er radicaal van onderscheidt en ze absoluut doorziet als illusie? En als je jezelf tegelijkertijd opent naar je briljante Essentie, NU...? Als je voelt hoe het voelt om van het Leven te genieten, NU...? Als je voelt hoe het voelt om jezelf te zijn, NU...? Samen te zijn, NU...?
Drie Fasen van het Zelfrealisatieproces (Technische Beschrijving)
Een (technische) beschrijving van de drie fasen van zelfrealisatie:
1. Ontwaken naar Essentie
2. Integratie van Essentie 
3. Volledige Zelfrealisatie van Essentie
Lees verder....
Passie voor Waarheid en Essentie: Ontwaken, Integratie en Zelfrealisatie

Vrij zijn om helemaal jezelf te zijn, voorbij alle afgescheidenheid, controle, dufheid, terugtrekking en strijd, is een fundamenteel verlangen dat we allemaal delen. Werkelijk vrij zijn om je ware verlichte Zelf te zijn. Vanuit Puur Zijn en absoluut wakker Kijken jezelf radicaal onderscheiden van je denken en van je belemmerende mentale creaties. zodat je jouw denken en voelen glashelder ziet en volledig kunt doorzien. Lees verder....Het Ego is niets anders dan een denkbeeldig vermijdingsmechanisme naar Gevoel, Relatie, Essentie en Realiteit

Een heel belangrijk maar ook heel simpel principe, is dat je in wezen steeds met twee dingen te maken hebt in jezelf, in de ander en in de relatie: (a) ego en (b) Essentie. Ego bestaat uit contactvermijding, terugtrekking, afvlakking, terugtrekken van emoties, terugtrekken van gevoelens, terugtrekken van de ander, terugtrekken van je innerlijke kracht, vermijden van Essentie. Lees verder....
Ik wil al mijn Emoties voelen, maar ik wil primair mijn Essentiele Zelf voelen

Angelo: Absolute helderheid betekent "Ik zie mijn emoties en verlangens, ik voel ze totaal, ik word er één mee en doorleef ze, maar ik ben ze NIET! Ik onderscheid mijn Essentiële Zelf radicaal van al mijn 'verhalen' en emoties, maar zonder ze te onderdrukken, want ik wil al mijn gevoelens, verlangens, de ander en de situatie volledig in mijn hart sluiten." Je wil onder alle omstandigheden de rijkdom van jouw Essentie glashelder blijven zien en totaal kunnen voelen. Je weet dat je volstrekt onafhankelijk bent van al je verhalen en emoties. Je wil alles voelen, maar je wil primair je wakkere verlichte Zelf voelen: je gevoelens zijn in dienst van je Essentie, in dienst van wijsheid, contact, groei en liefde.  Lees verder....De Absolute Waarheid is dat je altijd al je Wakkere Verlichte Zelf bent...! (Dialoog)

Angelo: Waar je wilt komen is bij jezelf, bij je echte zelf, je wakkere verlichte Zelf. Ja toch? Wat we willen ervaren is onze Essentie en onze Essentie zijn we al. Maar dat wat echt aan ons is, zijn we altijd al geweest. Je kunt niet echt "worden". Je kunt alleen maar HERKENNEN wat echt IS. De realiteit is hier, toch? Dit is echt. Kun je hier komen? Kun jij in het Hier en Nu komen? Lees verder....


Essentiele Autonomie: Ontwaken uit de 'Verdoving' van Symbiotische Versmelting met Verhalen

Maar ja, als we niet echt onze essentiële kracht durven voelen, dan kruipen we in een soort van symbiose met elkaars verhalen en patronen en dimmen alles. Dan dimmen we onze passie voor waarheid, voor vrijheid en voor echte verbinding. Lees verder....

Essentie en Relatie: 'The Truth will set You Free....!'

In het verlichte veld van essentiële relaties en authentiek contact dat Angelo zo krachtig weet te creëren in de Meetings, kan er heel subtiel en vanuit totale "non-doing" gekeken worden naar wat ons belemmert, of bevrijdt, om de essentiële rijkdom, die juiciness, die volheid van ons ware Zelf en onze echte relaties, voluit te leven. Zo kunnen we leren om onze passie voor waarheid, kracht en bevrijdende humor met elkaar te benutten om tot echte verbinding en verlichting te komen: "The Truth will set You Free....!" Lees verder....

Essentiele Wil als 'Beschermer' van Waarheid en Essentie: Integratie en het belang van totaal Settelen en Stabiliseren in Essentie ('Ik Ben')


Angelo: "Laten we onze essentiële wil meteen maar even toepassen. Essentiële wil betekent: We zitten hier met elkaar, we zijn hierover aan het praten, ik deel dit stukje teaching met jullie, en essentiële wil is de wil om totaal aanwezig te zijn in het tijdloze Nu. Je weet dat je hier bent. Maar je wil dat niet alleen weten, je wil dat ook helemaal voelen. Je wilt je eigen Zijn voelen! Het kan belangrijk lijken wat ik zeg, maar wat ik zeg is niet het belangrijkste. Wat Angelo zegt, who cares? Het is misschien interessant, maar het is niet het belangrijkste! Het belangrijkste is het voelen van je eigen Zijn. En de essentiële wil betekent: Ik WIL bij mijn Zijn blijven." Lees verder....

Werkwijze

Angelo geeft krachtige teachings over dit thema, werkt individueel met mensen, stimuleert veel interactie en diepgaand contact in de groep en daarnaast werken we in tweetallen. De meetings en Intensives zijn intens, bruisend, verlichtend en blijvend transformerend, omdat het je eigen Essentie is die je steeds meer toe-eigent. Dat is dus geen voorbijgaande staat of ervaring, want het gaat hier om essentiële aspecten van wie jij wezenlijk bent. Daarin realiseer JIJ, daarin ontwikkel JIJ en daarin groei JIJ. En dat werkt natuurlijkerwijze door in de uitdagingen van je persoonlijke leven en in al je relaties.