Angelo’s reactie binnen een schriftelijke dialoog over verwarring tussen therapie, Ontwaken en Volledige Zelfrealisatie:
Ik maak een verschil tussen (1) projecties of verhalen, (2) relatieve waarheid en (3) absolute waarheid. Een glashelder begrijpen van deze verschillen is fundamenteel voor het begrijpen van het verschil tussen wat ik Ontwaken noem (transcendente absolute realisatie) noem en wat ik Volledige Zelfrealisatie noem (volledige absolute realisatie). Als jij communiceert met je vrouw en je denkt “ik praat tegen mijn vriendin” dan zie je een relatieve waarheid. Je herkent de feiten van de concrete situatie. Voel je daarnaast ook weerstand naar haar en denk je met een “emotionele vrouw” te praten waar iets mis mee is, dan noem ik dat een projectie. Een projectie is iets wat we binnen onszelf ontkennen en vervolgens onbewust naar “buiten” projecteren op de situaties van ons leven.

Wanneer je nu binnen een persoonlijk en waarachtig contact met een deskundige gerealiseerde leraar begint te stabiliseren in de fundamentele herkenning dat je geest, met zijn “verhalen”, slechts denkbeeldig is. En je begint te zien dat ook al verschijnt jouw denken aan jou, dit niet betekent datje verhaal “echt” is, “realiteit” heeft of “bestaat”, dan begin je niet alleen je geprojecteerde verhalen op je vrouw te doorzien, maar zul je vervolgens zelfs je “vriendin” gaan doorzien. Als je nu ook je naakte schitterende briljante Essentie diepgaand begint te herkennen als jouw ware natuur, als je geniet van de volmaakte vrijheid ervan, als je passie voor waarheid intensiveert, als je de vervullende bliss voelt van puur Zijn, etc. etc, dan noem ik dat een “transcendente realisatie van het absolute”. Dat is natuurlijk een belangrijke mijlpaal….!!

Voor veel ervaren zoekers is deze absolute realisatie helaas ook een kerkhof waar ze in “landen”. Want of je nou verstrikt bent in een projectie op je vrouw (ego-positie), of die projectie en je vrouw doorziet en transcendeert (transcendente positie), in beide gevallen lost zo’n belemmering niet volledig op. Je vrouw verdwijnt niet als je jouw concept van “mijn vrouw” doorziet.Maar ook de gevoelens die jij onbewust ontkent (en naar buiten projecteert op haar) verdwijnen helaas niet als je je projecties van “emotionele mensen” transcendeert. Je kunt je dan misschien heel verlicht voelen, maar de diepe onderdrukking van je gevoel zal doorgaan. Jij hebt misschien even geen last van het vermijden van je gevoelens, maar andere mensen (en vooral je vrouw…) nog steeds! Maar ook jijzelf zult vroeg of laat toch niet om de confrontatie heen kunnen van dat wat je probeert te ontkennen. Ja, ja, ja, “Life is a bitch….!” Ik noem zoekers en “gerealiseerden” die zich fixeren op deze positie ook wel schertsend “verlichte eilanden”, “spirituele ego’s” en bekritiseer hen van “spiritueel autisme”.

Dat wat ik een volledige realisatie van het absolute noem gaat voorbij de egopositie en ook voorbij de transcendente positie. Want dat betekent van het eenzame zelfgenoegzame “spirituele eilandje” afkomen en de moed hebben om je volledige mens-zijn en relaties te omarmen binnen de absolute staat van verlicht Zijn. Het gaat hier om het realiseren van verlichte individualiteit “in relatie”. Zou het kunnen dat jouw innerlijke verwarring te maken heeft met forse onderdrukking van je gevoelsleven en vermijding van persoonlijk contact en diepere intimiteit in je relaties? Waarschijnlijk zit er veel verwarring en pijn op relateren? Maar authentieke schitterende Verlichting, de diepe rijkdom van het menselijk gevoelsleven en waarachtig persoonlijk contact zijn veel en veel te kostbaar om als kinderachtig Advaitisch discussieonderwerp te verspillen. Come on, grow up, omarm je menselijkheid volledig en keep on learning: (1) transcendeer je ego in pure Essentie en (2) omarm vanuit Essentie je onderdrukte gevoelens en integreer ze in jouw verlichte menselijkheid.