Zelfrealisatie vereist overgave aan waarheid: de waarheid van je ervaring, de waarheid van de situatie, de waarheid van je Essentiele Zelf. Want alleen waarheid kan je bevrijden van illusies. Welke situatie heeft je geraakt? Welke gevoelens vermijd je? Hoe vermijd je relatie? Hoe creëert je ontkenning van waarheid “mentale mist”? Hoe negeer je het Wakkere Wetende Zien van je hart? Elke emotionele terugtrekking en denkbeeldige afgescheidenheid betekent innerlijk conflict met het Leven. Daarom wil je je liefdevolle wijsheid, zelfacceptatie en zelfcompassie diepgaand inzetten en voelen, binnen jezelf, binnen persoonlijk contact, binnen je relaties, bij elk verlangen, elke pijn, zorg, boosheid of gemis, totdat je voelen glashelder wordt en diep blissvol. Dit non-duale voelen is de bodem of grond waar je hart intens naar verlangt. Dit is Thuis. Die non-duale Liefde is de ultieme grond die je bent en die jou en al je relaties altijd draagt, altijd ondersteunt en altijd voedt.