Angelo Vasalos

Zelfrealisatie is totale overgave aan waarheid. Het diepe geluk van absolute vrijheid vraagt om je commitment, toewijding, passie en overgave aan waarheid. Dat vereist een direct kennen van de waarheid van je ervaring, de waarheid van de situatie, de waarheid van je gevoelens, de waarheid van je relaties en de waarheid van je Essentiele Zelf. Want alleen waarheid kan je bevrijden van illusies. Welke situatie heeft je geraakt? Welke gevoelens vermijd je? Waarom vermijd je relatie? Hoe creëert jouw ontkenning van waarheid “mentale mist” en “mentale versluiering” waardoor je niet met absolute helderheid de dingen kunt zien zoals ze werkelijk zijn? Blijf bij het kennende wakkere zien van je hart. Zie dat elke emotionele terugtrekking, denkbeeldige afgescheidenheid en vermijding innerlijk conflict creëert met de realiteit van het Leven. Daarom wil je de verlichte power van je essentiële weten, inzicht en wijsheid en van je zelfacceptatie en zelfcompassie inzetten en totaal voelen: binnen jezelf en binnen waarachtig persoonlijk contact in je relaties, bij elk verlangen, elke pijn, zorg, boosheid of gemis, totdat je voelen glashelder wordt en diep blissvol. Dit voelende weten is de bodem of grond waar je hart zo intens naar verlangt. Dit is Thuis. Die non-duale Liefde is de ultieme grond die je bent en die jou en al je relaties altijd draagt, altijd ondersteunt en altijd voedt. Kom thuis.