Als je je diamond power echt wilt realiseren en je gaat steeds dieper in je zelfacceptatie, in je zelfliefde en in je zelfvertrouwen, door totaal aanwezig te Zijn bij je essentiele inzichten, je essentiele wijsheid en je persoonlijke waarheid, en door te Zijn bij je pijn, je trauma, verdriet of woede, dan wordt je ervaring van je verlichte essentie steeds helderder, steeds blissvoller en uiteindelijk wordt het zelfs pure power!

Angelo Vasalos

Deelneemster: En hoe werkt verlichting als emoties opkomen, zonder aan die emoties voorbij te gaan? Is het niet te veel ‘neti neti’? Werk je die emoties dan niet stiekem ‘weg’?

Angelo: Nee, helemaal niet. We zijn absoluut niet bezig om te focussen op een manier dat je emoties ‘weg moeten’. We zijn juist aan het focussen op verlichting in relatie tot onze emoties. Dus als je je verlichte essentie bijvoorbeeld ziet als de essentiële vaderlijkheid en moederlijkheid van je essentie en je beschouwt je emoties als het essentiële kind, dan betekent dat toch niet dat je gaat focussen op dit ‘essentiële kind’ terwijl je zijn pappie en mammie totaal vergeet? Dat is toch helemaal niet leuk?! Net als baby, peuter of kleuter is ook ons gevoelsleven een soort van kind, en kinderen vinden het nu eenmaal niet leuk als er uitvoerig op ze gefocust wordt terwijl hun vader en moeder niet mee mogen doen. Zoiets als “We zetten je drie weken in een camping zonder papa en mama, je bent al 3 dus dat moet lukken!” Dat is niet leuk! En papa en mama in een camping zetten zonder kindje is ook niet leuk. Maar met z’n drieen is het heel mooi. Dat is de essentiële drie-eenheid!

Focussen op je gevoelens zonder uitgebreid focussen op je essentiële wijsheid, dus zonder je aandacht bewust te concentreren op je essentiële weten, op je essentiële kracht en essentiële liefde is heel eenzijdig. Maar alleen maar focussen op essentie en verder je gevoelens bagatelliseren is natuurlijk ook heel beperkt. Het belangrijkste is om ons radicaal te onderscheiden van ons ego, van onze patronen en innerlijke conflicten, van ons lijden en onze emoties, zodat we volop ruimte creëren voor een continuerend proces van essentiële realisatie. Onze problemen zijn belangrijk, maar de allerbelangrijkste uitdaging blijft altijd het begrijpen, zien en voelen van essentie. Essentie is altijd het fundament. Op basis van authentiek contact met de rijkdom van essentie binnen onszelf en onze omgeving kunnen we ons persoonlijke leven integreren binnen onze briljante essentie en komt de creatieve power van essentie beschikbaar voor het oplossen van onze problemen. Dit betekent alle gevoelens welkom heten en accepteren, maar dan wel meteen focussen op het begrijpen van de waarheid van je essentiële wijsheid en innerlijk weten en focussen op de essentiele verwelkoming van die gevoelens en focussen op je acceptatie en de liefde waarmee je alles omarmt binnen je hart en binnen je Zijn.

Op deze wijze geven je emoties je de kans om te ontwaken naar essentie en je liefde verder te ontwikkelen. Ze geven je de kans om je helderheid, wijsheid en zelfacceptatie te ontwikkelen. Je lijden wordt zo een geweldige kans om meer compassie voor jezelf te ontwikkelen. Moet je daar eens bij stil staan! Want nu wordt de belangrijkste functie duidelijk van ons lijden. Ons lijden dwingt ons om onze verlichte natuur steeds dieper te realiseren, want het leven is anders gewoon niet te doen! Vanuit het conventionele ego-perspectief kun je niet anders dan je echte gevoelens wegstoppen en ontkennen, kun je niet anders dan situaties vermijden en je terugtrekken van je relaties en contacten om op effectieve wijze je gevoelsleven te kunnen verdoven. Maar vanuit het perspectief van essentie, de wijsheid van essentie, de kennis van je verlichte essentie, ontstaat opeens een prachtige uitdaging.

Als je niet meer je persoonlijke waarheid, je echte gevoelens en passie wilt ontkennen, wat dan? Moet je dan de hele dag als een wrak gaan zitten huilen, omdat je met ‘verlichting’ bezig bent? Nee! Gebruik je pijn om nog meer te focussen op de liefde van je hart. Zeg tegen jezelf, “ik sluit deze pijn helemaal in mijn hart, deze pijn heeft mijn liefde nodig.” Focus op die liefde. Focus op je wijsheid over liefde. Focus met heel je kracht je volle aandacht, je passie voor waarheid, op de liefdevolle wijsheid en liefdevolle kwaliteiten van je verlichte essentie. Empower jezelf. Bevrijd je geest. Verlicht jezelf. En voel hoe het voelt als je de eerste dimensie van essentie binnen gaat, voel dat essentie steeds helderder voor je begint te worden. In de tweede dimensie voelt je liefde, acceptatie en kracht niet alleen helderder, maar je essentie begint dan ook blissvol te voelen. Dan wordt je weten blissvol, je liefde wordt blissvol en je zelfacceptatie wordt blissvol. Alle essentie wordt blissvol! De derde dimensie: je begint je essentie nu ook in je lijf te belichamen: je belichaamt je weten, je belichaamt je zelfliefde, je zelfacceptatie en je zelfcompassie naar je pijn, en dan komt er ook power in.

Je gaat nu ook de essentiele power van je compassie voelen. Je bent authentiek en verdrietig en boos, wellicht hartstikke verdrietig, over dingen die je je opeens bewust wordt, maar je omarmt je gevoelens totaal. Je voelt je nu steeds helderder in je zelfliefde en verlichte essentie, zo blisvol, met daarbij ook zo’n levendige power in je zelfacceptatie, in je zelfliefde en compassie. Dat heeft zo’n intense helderheid en levenskracht! Dat voelt geweldig! En dan zegt iemand: “Wat lijd je!” Maar dan zeg jij “Nee!” En dan zegt die ander “Maar je zit keihard te huilen?” En dan zeg jij “Ja, maar ik voel me geweldig! Want ik voel me zo diep gevestigd in mijn waarheid en essentie, zo gesetteld in mezelf, ik voel zo’n toewijding aan mijn acceptatie van dit verdriet, mijn omarming van deze boosheid. Dat geeft mij zo’n rijk, intiem en blissvol gevoel. En nu zak ik zelfs nog in de derde dimensie en voel ik zo’n enorme kracht! Ik voel nu zo sterk de power van mijn compassie, de enorme power van mijn zelfliefde en de power van mijn zelfvertrouwen. Ik zie ook steeds meer mogelijkheden. Dus ik lijd echt niet! Ik ben zelfs blij dat ik hier verdrietig en boos over ben! Ik realiseer mijn verlichte essentie steeds dieper, ik krijg belangrijke inzichten over de situatie en ik weet steeds helderder wat ik wil doen!”

De verlichte moglijkheden van essentie zijn enorm krachtig. Dus wat raakt je in dit perspectief wat ik hier schets? Wat wordt nu helder? Wat voel je daarbij? Dit is wat ik ‘Diamond Power’ noem. Op het moment dat we ons lijden omarmen, onze pijn en innerlijke conflicten omarmen, en dat helemaal doen vanuit dit verlichte perspectief, zodat we steeds dieper essentie in kunnen, dankzij die pijn, die frustratie en dat innerlijke conflict, dankzij die rot ervaringen of rot jeugd, dan ga je zien dat alles toch zin had. Alles blijkt in essentie zo onvoorstelbaar betekenisvol! Als je je diamond power echt wilt realiseren en je gaat steeds dieper in je zelfacceptatie, in je zelfliefde en in je zelfvertrouwen, door totaal aanwezig te Zijn bij je essentiele inzichten, je essentiele wijsheid en je persoonlijke waarheid, en door te Zijn bij je pijn, je trauma, verdriet of woede, dan worden je ervaringen van je verlichte essentie steeds helderder, steeds blissvoller en uiteindelijk wordt het zelfs pure power!

Dus sta even stil bij wat je hier raakt. Wat inspireert je aan dit perspectief om je lijden te leren benutten om jouw schitterende essentie te realiseren? Wat betekent het voor je dat je over elk lijden enthousiast kunt worden, hoe akelig het ook is, omdat het je de kans geeft om je zelfacceptatie, kracht en levenslust nog sterker te herinneren, nog sterker te voelen en nog dieper te belichamen? Want dan kan die dimensie van diamond power erin komen. Je lijden helpt je dan om de power van jouw waarheid en essentiele wijsheid te zien. Je lijden helpt je dan om de power van je echtheid te voelen, de onbegrensde power van je liefde te voelen, de power van je warmte, de power van vriendelijkheid naar jezelf, de power van mildheid naar jezelf. En vanzelf begin je dan ‘van binnenuit’ naar de diepere dimensies van essentie te gaan en begint je essentie universeel te worden. Jouw verlichte essentie, kwaliteiten en capaciteiten zijn dan niet alleen totaal voor jou, maar ze zijn ook totaal voor je vrienden, totaal voor de wereld, totaal voor iedereen. Je hoeft alleen maar jezelf te Zijn.