Heart of Awakening
Angelo Vasalos

Je Natuurlijke Staat is Volstrekt Ongekunsteld

Angelo Vasalos

(dialoog: Kom uit de Symbiose met je geest)


Deelneemster: Als iemand tegen mij zou zeggen wat zij net tegen R. zei, mijn eerste gevoel zou zijn: “Wat afschuwelijk, kom ik zo op jou over?" Ik zou me minderwaardig voelen. Ik zou denken: “Ze vindt mij dus niet aardig”, of “Heb ik iets verkeerds gedaan?”

A: Okay, maar is dat gevoel van minderwaardigheid of schuld dan ook wat jij zelf op dat moment ervaarde? D: Nee, dus niet, maar....

A: Je eigen ervaring?

D: Ja, dat was mijn eerste gevoel toen zij zich tegen hem uitsprak….

A: Maar dacht je dat alleen maar? Of was dat ook echt je persoonlijke ervaring? En hoe is het nu eigenlijk? Voel je je nu minderwaardig?

D: Nee.

A: Dus eigenlijk fantaseer je maar wat...?

D: Ja...! (allemaal lachen....)

A: Waarom zou je dat doen?

D: Omdat, nou… (lacht)

A: Je wordt trouwens best vrolijk nu… (ze begint nog harder te lachen). Je wordt nu zelfs nog vrolijker!

Andere deelneemster: “Maar als ik geen probleem heb, eens kijken of ik er eentje kan maken?!”

D: Ja, Ja!!! (allen lachen)

A: Maar weet je wel zeker dat je die kant op wilt? Ik zou het je niet aanbevelen. DIT is wie je bent! Dat voelt heel erg goed? Waarom zou je daarbij weggaan? Waarom een fantasieprobleem creëren als je eigenlijk heel gelukkig bent?

D: Dat is wat bij mij zou gebeuren, snap je?

Andere D: Dat gebeurt nu al!

D: Ja, zelfs als ik er niks mee te maken heb. Het is ongelofelijk!!

A: Maar je hebt het nu door! Nu!

D: Ja, NU!

A: Hoe is het om dit zo door te hebben?... Samen hebben we het door…

D: Dat is heel fijn…

A: Ik zie het, jij ziet het, samen herkennen we het…. Samen begrijpen we het…

D: Ja, de belachelijkheid van hoe je hoofd werkt is gewoon debiel!! (allen lachen)

A: Onze mind kan soms debiel zijn, maar JIJ niet!

D: Nee, maar dat hoe dat hoofd werkt dus, he?

A: Ja, onze geest, het denken, kan soms heel "debiel" denken, maar JIJ bent in je Essentie zo intelligent! Jij gaat absoluut aan elk denken en elk zelfverzonnen verhaal vooraf. En daar gaat het om, om steeds vaker en dieper bewust te worden van je intelligente wakkere Zelf. Je krachtige zelf, of heldere zelf, je onderscheidende zelf of blije zelf. Dat mooie wakkere verlichte zelf in al zijn kwaliteiten. En dat voel je nu?

D: Ja, heel erg goed.

A: En hoe zou het zijn om altijd zo helder te zijn?

D: Ja, dat is heerlijk.

A: Ja. En dan is het dus ook nodig dat je die helderheid wilt toe-eigenen. Dat je hem echt wilt gaan herkennen en erkennen: Dit is mijn helderheid. Ik wil hem gebruiken, ik wil hem inzetten. Zo veel als maar kan. Want is dat wat je wilt?

D: Ja…

A: Want elke keer dat ik van mijn geest zie dat hij weer een of ander raar verhaal zit te verzinnen, als een soort van bezigheidstherapie om me bezig te houden, dan zie ik het gewoon en dan herken ik dat ik dat zie. En dan ga ik me niet druk erover maken dat ik dat doe, want IK doe het ook niet! Het is mijn geest die dat doet, het is mijn denken die het doet, en ik kijk ernaar. En ik ben slimmer dan mijn geest. Ik ben helderder. Vanuit die helderheid ben ik veel intelligenter. Want ik heb een voorsprong op mijn geest. Mijn geest stopt elk moment. Na elke gedachte stopt hij weer even. Dooft steeds weer even uit. En daarna verzint hij weer iets nieuws. Maar JIJ dooft nooit uit. Jouw Kijken dooft nooit uit. Die helderheid dooft nooit uit. Jij bent altijd helder aan het kijken, wij allemaal! Maar we willen ons daar bewust van zijn. En we moeten ons daar bewust van zijn! En daarvoor moeten we het ook echt serieus nemen en integreren: IK ben helder. Ik zie wat ik zie. Ik ben helder.

D: En is het, want wat ik bijvoorbeeld doe is dan bijvoorbeeld: Als ik merk dat ik dat soort dingen zou hebben, dan zeg ik : “Nee wacht”, zeg ik dan tegen mezelf. Is dat dan een maniertje? Een soort affirmaties doe ik dan met mezelf: “Wacht even, dit is niet wie jij bent, alles is goed, het is helemaal okay!”- Is dat een maniertje?

A: Dat klinkt als een maniertje. Het ziet eruit als een maniertje... Het is best een mooi maniertje, hoor.

D: Nou ja, het brengt mij wel een soort bewustzijn van: “He, wacht even, je bent nu gewoon bezig met…”

A: Dat kan.

D: Maar dat helpt je niet?

A: Jawel natuurlijk. Het kan je helpen. Je kunt mediteren, je kunt visualiseren, je kunt zelfs voor de spiegel gaan zitten en steeds zeggen: “Ik ben verlicht.” Honderd keer…(allemaal lachen) Ja, je kunt allerlei technieken doen, maar zelfrealisatie is van een totaal andere orde, want dat betekent: Jezelf realiseren in je natuurlijkheid. In je natuurlijke staat. En je natuurlijke staat is volstrekt ongekunsteld, ongecompliceerd, totaal natuurlijk! Dus dan ga je geen truc met jezelf doen. Omdat: je wilt niet een truc realiseren, je wilt je Zelf realiseren!

D: Ja, maar op zich helpt zoiets mij dat ik me bewust wordt van mijn eigen ratelverhaal, en dan zeg ik tegen mezelf: “He wacht even, dit ben je helemaal niet, ontspan, niets aan de hand, alles is goed, je bent helemaal okay…”

A: Maar wat je wilt is, je wilt jezelf realiseren. Je wilt jezelf toch niet altijd blijven gerust stellen of zo? Nee, toch?

D: Nee!

A: Nee? Nou daarom zit je hier.

D: Ja maar hoe doe je dat dan?

A: Dat "doen" we hier dus niet. We gaan onszelf niet geruststellen.

D: Maar hoe kom je dan dat stapje daar overheen?

A: Ik wil nergens overheen stappen.

Andere D: Dat gevoel mag je toestaan terwijl je in je Essentie blijft, dat is het hele dingetje…

A: Ja dat "verlichte monster” dat zij is (wijst naar andere deelneemster), dat verlichte monster ben JIJ ook, dat is zo powervol, dat is zo krachtig. Je hoeft helemaal niets te doen om je geest tot rust te brengen of patronen te doorbreken in je geest. Hoef je niets voor te doen. Je hoeft alleen maar authentiek jezelf te zijn. Als je zegt: "Ik wil het niet…"

D: “Ik wil het niet!! Zeg ik dan gewoon. Stop!!

A: Ja! Dan zeg je gewoon: “klaar!”

D: Ooookay! Nou, dat is veel makkelijker. (allemaal lachen) Al die onzin!!...” Ik wil het niet!!!” Dan stopt het gewoon. Hahaha. Al dat: “Ja, het is goed … blablabla”

Andere D: D: Ik herken het wel, maar is dit dan ook “symbiose”? Als tegen iemand iets naars wordt gezegd, dan denk ik: “Oh wat erg”, en dan ga ik dat op mijn schouders nemen.

A: Ja, symbiose is niets anders dan dat je kritiekloos begint te versmelten met een of ander zelfgecreëerd verhaal, van jezelf of van iemand anders. En daar dan zodanig mee versmelten dat je niet meer versmolten kunt blijven met wie en wat je in Essentie bent.

Andere D: Ja!

A: Je bent dan in werkelijkheid nog steeds klaarwakker, nog steeds verlicht, nog steeds intelligent, nog steeds willend, maar je versmelt daar dan niet mee. Dus het voelt niet alsof je iets te willen hebt op dat moment. Er komt een of ander verhaal op je af en dan denk je: “Oh, nou, hoe zou dat dan voor mij zijn, nou dan zou ik me heel beroerd voelen”, en dan zit je daar maar naar te staren en zo gaat dat verhaal in je hoofd maar door en door en door, weet je wel? En op een gegeven moment denk je, “nu moet ik maar iets gaan doen”, en dan ga je iets toepassen wat je geleerd hebt: een techniekje of een truc die werkt.

Andere D: Ja, om het weg te maken!

A: Ja, en dat is okay. Maar op een gegeven moment past dat niet meer bij je. Al die psychologische en spirituele trucjes passen niet meer. Je begint eruit te groeien. Je verlichte Essentie roept je voor iets oneindig veel mooiers....

D: Ja, het is zo veel makkelijker om gewoon te zeggen: “Ik wil het niet!!!”

A: Ja, veel makkelijker. (allemaal lachen) Krijg je weleens e-mails?

D: Ja.

A: En dan wil je bijvoorbeeld Karin een brief schrijven. En dan schrijf je “Beste Karel”, maar er moest staan: “Beste Karin”, maar je schrijft op: “beste Karel”, dat heb je weleens?

D: Jaja.

A: En wat doe je dan? Als je dat ziet?

D: Als ik dat zie? Oh, dan haal ik die ‘el’ weg en maak ik er ‘in’ van.

A: That’s it! Je gaat dan toch ook niet tegen jezelf zeggen: “Het is helemaal okay, ik accepteer dit helemaal: "Karel", het is okay, rustig… rustig ademen, (allemaal bulderend lachen) psssst.... ontspan.... mediteren, de hele tijd? Of een visualisatie: Karin.... Karin.... in gouden letters: Karin...." Nee, nee, Nee!! Doe normaal, wees gewoon verlicht! Wees gewoon je kostbare wakkere verlichte Zelf....

D: Wat een fantastisch voorbeeld!!