Heart of Awakening
Angelo Vasalos

Waarom vereist volledige Zelfrealisatie of absolute vrijheid dat we van egoverantwoordelijkheid doorgroeien naar essentiële verantwoordelijkheid?

Angelo Vasalos

Meestal denken we dat het het ego van de ander is waar we last van hebben (allemaal lachen...), maar uiteindelijk is het altijd ons eigen ego. Het zijn je eigen egopatronen die je er steeds weer uittrekken, die maken dat je steeds maar weer opnieuw denkt te moeten mediteren, je verleden denkt te moeten verwerken, moet ontspannen, moet "werken aan jezelf", moet ontladen of moet processen. Pffff, wat vermoeiend! Steeds maar weer opnieuw! En dat allemaal om opnieuw terug te keren, steeds maar weer terug naar dat Zijn. Terwijl we in werkelijkheid nooit weg kunnen bij de Essentie van het Leven! En toch raken we elke keer raken weer verstoord en raken de volheid van Zijn opnieuw kwijt. En dat lijkt altijd weer door "die irritante anderen" te komen. Maar in werkelijkheid heeft dit alles te maken met onze eigen egopatronen. Die dingen moeten dus onder ogen gezien worden. Ze moeten gekend worden, begrepen worden en ontmanteld worden. En de absoluut meest krachtige en meest effectieve manier daarvoor is in relatie, in contact. Waarom? Ego is ontstaan in relatie en het ego wordt opgeroepen in relatie. Daarom trekken veel mensen zich terug, en dat is al duizenden jaren zo, in diepe wouden en bossen, om verlicht te worden. Want hoe meer je die ander vermijdt, dan wordt je ego niet opgeroepen! Er zijn verhalen bekend van mensen die in diepe verlichte staten waren tot ze weer iemand tegen kwamen of tot het moment dat ze een relatie begonnen. Baff!: weg verlichting! Niet echt weg natuurlijk, maar op dat moment: Baff!, je ego komt omhoog. De patronen dienen zich aan. Ze zijn niet voldoende begrepen, niet herkend, niet ontmanteld. En dat voelt heel echt. Daar zit heel veel kracht in!

Dit wijst ook op een aspect van essentiële verantwoordelijkheid. Want op het niveau van het ego hebben we een verantwoordelijkheid in de zin van: we willen zorgen voor elkaar, we willen elkaar in bescherming nemen, we willen elkaar helpen om niet teveel verdriet te hebben, niet teveel boosheid op te roepen. We willen het elkaar graag naar de zin maken, we willen elkaar op ons gemak stellen. Om niet teveel competitie aan te gaan en elkaar het leven zuur te maken. Maar dat is allemaal op het niveau van egoverantwoordelijkheid. 

Maar op essentieel niveau hebben we een heel andere verantwoordelijkheid. Dat betekent dat ik een verantwoordelijkheid naar jou heb om totaal te zijn in wie en wat ik ben. Zoveel als dat ik kan. Ik heb de verantwoordelijkheid naar jou om mijn waarheid te leven. En eerlijk te zijn en waarachtig. Ik heb de verantwoordelijkheid naar jou om mijn emoties te voelen en eerlijk te zijn over wat ik voel. Als ik boos ben of verdrietig ben of eenzaam, of whatever, om daar contact over te maken. Die verantwoordelijkheid heb ik naar mezelf, maar ook naar jou. Dat is essentiële verantwoordelijkheid. Essentiële verantwoordelijkheid is ook: Ik heb de verantwoordelijkheid naar mezelf, om mijn belemmeringen te herkennen en door te prikken en niet erin te blijven hangen. Omdat ik dan veel meer aanwezig kan zijn met jou, kan zijn met jou wie ik ben. Essentiële verantwoordelijkheid is ook: Ik ben niet alleen verantwoordelijk voor mijn eigen bevrijding en verlichting, ik ben ook verantwoordelijk voor de bevrijding en verlichting van jou! Ik heb ook daar een verantwoordelijkheid in. Niet op de egocentrische manier van: “Oh, zal ik jou even helpen, je moet ook even wakker worden joh! Dat is beter voor je en dan wordt je een gelukkiger mens.” Nee, dat is typisch weer ego: gekunsteld, niet authentiek, niet echt, niet waarachtig! We hebben hierin een verantwoordelijkheid naar elkaar, in de zin van: We zien elkaars essentie heel goed. En we zien ook heel goed bij elkaar hoe de ander uit contact gaat met zichzelf. Uit contact gaat met zijn essentiële autonomie. Uit contact gaat met de essentiële verbinding. En daardoor niet helemaal zichzelf kan zijn. Zichzelf belemmert. We zien dat!

Verantwoordelijkheid is dan om daar contact over te maken. Je waarheid te delen, je feedback te delen. Essentiële verantwoordelijkheid is een heel belangrijk aspect ook van “essentiële wil”. Kortom, er is een sterke connectie tussen essentiële verantwoordelijkheid en essentiële wil.