Heart of Awakening
Angelo Vasalos

Diamond Will: De Power van het Hart

(Angelo Vasalos)

Wat we als kind vaak geleerd hebben is om onze wil te veronachtzamen, te verwaarlozen, niet willend te zijn. We hebben afgeleerd om vrijuit, onbegrensd en gepassioneerd te willen. Want helaas zijn we vaak niet genoeg gespiegeld door onze familie in onze natuurlijke essentiële wil. Je vader of je moeder kennen hun eigen verlichte wil niet, waren vanuit hun eigen opvoeding zelf te 'willoos' geworden en konden jouw essentiële wil, echte gevoelens en natuurlijke wijsheid dan niet diepgaand appreciëren. Of ze gingen juist de competitie aan met je kostbare wil: “Wat papa wil en wat mama wil, dat moet! Jij hebt niets te willen!” - Nou, logisch dat je je dan later soms zo willoos voelt.

De psychologie noemt je persoonlijke wil dan 'gecastreerd'. Dat vloeit voort uit dat je ouders veel te willoos waren, of juist zo verkrampt willend. Misschien was er te veel onveiligheid in het gezin? Of competitie? Moest iedereen steeds verkrampt voor zichzelf opkomen? Dergelijke familiepatronen leiden ertoe dat we in ons volwassen leven (onbewust) vaak obsessief gefixeerd raken op wat we willen, de verkeerde dingen willen of strategisch en gecontroleerd worden. Diep van binnen ervaren we verkramping die dan steeds weer afwisselt met deprimerende gevoelens. We vergeten steeds om de rijkdom van Essentie te weten, te willen en te voelen. We vergeten onze essentiële erfenis steeds opnieuw. Wat ongelooflijk en verschrikkelijk! Want je word dan in allerlei situaties eerst willoos, vervolgens 'willerig', drammerig en teruggetrokken. En vaak stoppen we dat weg. Gecamoufleerd defensief.....

En dat is natuurlijk allemaal ego. Zo wisselen we steeds af tussen willoosheid en verkrampt willend zijn. Je hebt simpelweg niet geleerd om jouw unieke verlichte briljante wil te herkennen, dit te weten, glashelder te zien, hem in te zetten en er innerlijk mee te spelen. Daarom ben je vaak obsessief bezig met wat je wil, onderdruk je wat je wil en til je jezelf (onbewust) steeds weer uit de volheid van Zijn. Zo til je jezelf al willend, of niet-willend, steeds weer uit de rijkdom van Essentie, uit de Liefde, uit jouw Wakkere Wil. Natuurlijk is dat nog steeds je echte wil, maar hij blijft onvrij, gekunsteld, verkrampt en gecontroleerd, omdat je je persoonlijke wil niet werkelijk hebt leren inzetten en voelen binnen het settelen en rusten in Liefde. Essentiële wil is moeiteloos actief en volmaakt ontvankelijk en open naar dat waar je hart naar verlangt. Essentiële wil rust altijd in Liefde. Essentiële Wil rust altijd in Zijn. Wil je de rijkdom, vervulling en verlichting van jouw essentiële potentieel realiseren en van het potentieel van je vrienden? Dan wil je ontwaken naar de subtiele empowerende facetten en diepere dimensies van je persoonlijke essentiële wil. Dan wil je ten volle jouw Briljante Wil realiseren, zodat je steeds meer kunt afstemmen op de Diamond Power van het Universum.

Voel nu hoe het voelt om in je hart te weten dat jouw eigen wil uniek is, absoluut waardevol is en zo schitterend. Weet dat jouw wil een wetende wil is, een intelligente wil, een glasheldere wil, een krachtige wil, een gevoelige wil, een speelse wil en een gepassioneerde wil. Weet dat jouw een wil is die tegelijkertijd actief is en volmaakt ontvankelijk. Een briljante verlichte wil die zowel persoonlijk is als universeel. Een briljante wil die helemaal JIJ is, dus absoluut persoonlijk, maar tegelijkertijd ook absoluut onpersoonlijk, omdat het het Universum is wat op willende wijze in jou werkzaam is. Herken jouw wil als pure liefde. Liefde in de vorm van pure wil. En weet dat willen volmaakt natuurlijk is, zo efficiënt en organisch als je fysieke hart, als de planeten die rond de zon draaien of een bloem die zich opent. Voel hoe het voelt dat briljante wil zo natuurlijk en moeiteloos is: "Ik wil wat ik wil, omdat mijn Zijn willend is, omdat ik weet wat ik wil, omdat mijn wil nu eenmaal gewild wordt. Mijn briljante wil. Zo relaxed. Pffff. That’s IT.