Heart of Awakening
Angelo Vasalos

Steeds Weer Terugkeren: Alles Omarmen in het Hart van Essentie

Angelo Vasalos


Wat een aangrijpende ontwikkelingen. De wereld heeft verlichting nodig. Misschien wel meer dan ooit. Mensen worden gelukkig steeds bewuster van essentie binnen zichzelf, binnen hun relaties en binnen de absolute realiteit van het nu. Steeds vaker kunnen we de rijkdom van onze verlichte essentie zien en voelen, in en om ons heen, in essentiële aspecten zoals: passie voor waarheid, helderheid, radicale eerlijkheid, echtheid, acceptatie, authentiek contact, liefde, autonomie, vrijheid, vrije wil, power, vitale levenskracht, juiciness, verbondenheid, betrokkenheid, levenslust. Wat een verrukkelijke mogelijkheden! Wat een eerlijk contact! En wat een bliss!

We durven steeds eerlijker te worden naar onszelf en naar elkaar. We durven steeds meer voorbij belemmerende ego-rollen, idealiserende beelden en onechtheid te gaan. Voorbij zelfbedrog, gekunsteldheid en toneelstukjes. We duiken steeds dieper in onze persoonlijke waarheid, levenservaring, rauwe gevoelens en verlangens en laten steeds meer waarachtig, steunend en voedend contact toe binnen onze relaties. En we voelen steeds meer toewijding aan ontwaken naar essentie, aan onze geest bevrijden van belemmerende denkpatronen, aan de diepe vervulling van het proces van zelfrealisatie.

Het loslaten van verkrampte ego-controle geeft een openheid waardoor ervaringen vrijelijk kunnen opkomen. Persoonlijke ervaringen waar je naar kunt kijken. Waar je van alles in kunt zien, ontdekken en leren. De schaduwzijde is dat ook pijnlijke levensverhalen, onverwerkte ervaringen en innerlijke conflicten nu vrijelijk opkomen. Dat is relatieve waarheid. Relatieve waarheid is uiteraard belangrijk. Maar het is nooit het belangrijkste. Het allerbelangrijkste is altijd volledige waarheid. Maar gaan voor volledige waarheid vereist dat je jezelf radicaal durft te onderscheiden van de relatieve waarheid die je waarneemt. Dat betekent steeds meer passie ontwikkelen voor de essentiële waarheid van je ervaring en voor het essentiële weten in je hart. Intelligente passie voor het essentiële potentieel in en om je heen. Want op dat potentieel wil je focussen. Met dat potentieel wil je één worden. Dit betekent totaal autonoom, radicaal en onconventioneel durven zijn. Alleen dan kun je - hier en nu - voorbij de illusies van het denken gaan en je directe ervaring van je wakkere verlichte kennende essentie (je essentiële zelf, de essentiële wereld en je essentiële relaties) tot het absolute centrum van je leven maken.

Je essentiële inzet is eindeloos veel belangrijker dan je verhalen, geschiedenis en reacties. Onafgebroken herkenning van verlichting vraagt van je om alle ervaringen die spontaan bij je opkomen (persoonlijke ervaringen van situaties, mogelijkheden, belemmeringen, inzichten, gevoelens, verlangens en grenzen), toe te laten binnen de liefdevolle acceptatie, compassie en wijsheid van je hart. Maar je wilt jezelf absoluut niet in je ervaringen verliezen! Hier is inzet van je passie voor waarheid cruciaal. Je wilt jezelf altijd blijven herinneren, je echte zelf, je wakkere kennende essentiële aanwezigheid. Je wilt altijd jezelf blijven onderscheiden. Je wilt altijd jezelf blijven kennen. Je wilt altijd jezelf blijven willen. Altijd gefocust op Zijn. Altijd jezelf blijven voelen. Alleen ego kan zichzelf verliezen in verhalen, geschiedenis en reacties. Niet jij. Maar je kunt wel bewustzijn van jezelf verliezen en jezelf dan aanzien voor de dingen die je herinnert, denkt en fantaseert.....

Je wilt jezelf radicaal onderscheiden van je verhalen, belemmeringen en geschiedenis en herkennen, steeds opnieuw, dat jij absoluut wakker kennend gewaarzijn bent, waarbinnen elk verhaal, ego-reactie en zelfgecreëerde ego-identiteit herkend wordt. Je wilt altijd diepgaand voelen hoe het voelt om te herkennen dat je absoluut wakker, kennend en verlicht aanwezig bent bij al jouw essentiële zelfexpressies. Je wilt je gepassioneerd toewijden aan de absolute waarheid van wakker aanwezig zijn, bij jouw echte leven, voorbij pijnlijke verhalen en geschiedenis. Verlichting is onontkoombaar! Altijd hier en altijd nu! Je wilt je pijnlijke ervaringen kennen en doorvoelen (relatieve waarheid), maar je wilt dat alleen maar doen binnen de context van het direct kennen van de rijkdom van je essentiële aanwezigheid en je essentiële leven (essentiële waarheid). Want je wilt steeds dieper settelen in het voelen van je kostbare verlichte essentie.

Als je je wakkere verlichte zelf volledig wilt realiseren, dan betekent dit dat je elke onbewuste identificatie met belemmerende mentale creaties en denkpatronen, identificaties die maken dat je jouw eigen denken, voelen, willen, lichaam, omgeving en essentie niet met absolute helderheid kunt zien, onmiddellijk wilt herkennen. Toewijding aan zelfrealisatie betekent dat je elke onbewuste aandachtfixatie, mentaal vastklampen, verstrikt raken, negatieve versmelting met mentale activiteit, tunnelvisie en bewustzijnsvernauwing, die volautomatisch gepaard gaat met onbewuste niet-herkenning van jouw wakkere verlichte kennende zelf, onmiddellijk wilt herkennen, begrijpen, doorzien en loslaten. Onmiddellijk. Want je wilt steeds weer terugkeren naar de gepassioneerde directe zelfherkenning van jouw kostbare wakkere verlichte kennende aanwezigheid, zodat je steeds dieper kunt settelen in de verlichte realiteit van jouw Zijn. Geen tijd te verliezen, toch?!

Toewijding aan volledige waarheid betekent dat je elke onbewuste fixatie op denken, voelen, willen, lichaam en omgeving wilt herkennen en transcenderen. Je commiteert je aan een standvastig settelen in onafgebroken herkenning van de realiteit van jouw persoonlijke wakkere verlichte kennende aanwezigheid, als de essentiële kenner van denken, voelen, willen, lichaam en omgeving. Je wilt de essentiële autonomie, wakkerheid, intelligentie en volheid van jouw kennende aanwezigheid glashelder herkennen. Je wilt ze totaal voelen en belichamen.

Op een dieper niveau wil je settelen in de universele realiteit van jouw persoonlijke aanwezigheid. Je wakkere kennende aanwezigheid die voorafgaat aan en voorbij ruimte en tijd. Je realiseert hier de universele waarheid van je onbegrensde kennende aanwezigheid waarbinnen elk denken, voelen en willen en alle mensen en het universum onmiddellijk gekend worden. Jouw onbegrensde kennende gewaarzijn, je Zijn, dat alomtegenwoordig is en volmaakt één is met alles wat daarbinnen gekend wordt.

Maar op een nog fundamenteler niveau omvat volledige waarheid ook de nonconceptuele waarheid van jouw Zijn. Want je wilt ook de naakte realiteit herkennen van jouw kennende aanwezigheid, de nonconceptuele realiteit van jouw kennende aanwezigheid: de ondenkbare onvoorstelbare onbeschrijflijke realiteit die voorafgaat aan dualistische concepten als 'jij' en 'ik' of 'afgescheidenheid' en 'eenheid'.

En op het allerdiepste niveau is er echt alleen maar JIJ, de Absolute Kenner: kennende aanwezigheid, onveranderlijk verlicht gewaarzijn. Hier is uiteindelijk niets anders dan jouw absolute realiteit. Voorbij alle concepten en verschijningsvormen is er alleen maar absolute realiteit: jouw absolute helderheid, liefde en Zijn, jouw absolute bliss, aliveness en wil.