Heart of Awakening
Angelo Vasalos

Hoe kun je je emoties integreren binnen je wakkere Verlichte Zelf?

Angelo Vasalos


(Gesprek met deelneemster)

Sarah : Ik voel zo intens veel ongemakkelijke gevoelens, voornamelijk in mijn buikgebied. Gisteren kon ik zo voelen dat het gaat om angst voor God. Angst voor het grootse dat ik zelf ben. Een meisje wat zo bang is voor het grootse van Essentie, wat buiten deze realiteit lijkt. Zo bang "het te verliezen", te blijven hangen in het donker, bang voor verdwalingen. Het is vertroebeld en niet heel duidelijk. Ik onderscheid me er wel van, maar het voelt zo echt aan.

Angelo : Wat je nu ervaart voelt allemaal als heel gevoelig, kwetsbaar, diep en heel jong. Dat zijn heftige stukken. Anderzijds onderdrukken we juist op die plekken veel vitale empowerende gevoelens. Gevoelens zoals passie, verlangen, jalouzie, verdriet, eenzaamheid, angst, frustratie, woede en haat. Dat is ontzettend jammer. Omdat nou juist dáár zoveel juicy en levenbevestigende Essentie in zit. Essentiële Kwaliteiten zoals Kracht, Wil, Passie, Moed, Helderheid, Power, Gevoeligheid en Wijsheid.

Mooi om je liefde te voelen naar het kleine meisje wat je aan het ervaren bent! Ik vermoed dat je door uitdagingen in je persoonlijke leven aanloopt tegen symbiotische versmelting met jouw innerlijke kind (en met haar verhalen, projecties, zelfbeelden, gekwetste gevoelens en verlangens).

Dit betekent dat je je onbewust identificeert met dit jonge deel van jezelf, je aandacht onbewust erop fixeert en in een tunnelvisie terecht komt. Hierdoor raak je onbewust gedissocieerd (of afgesplitst) van je wakkere verlichte Essentiele Zelf. Je voelt dan alleen nog de verhalen, projecties en gevoelens van het kleine meisje. Maar je voelt niet echt jezelf. Vanuit dit gebrekkige contact met jezelf probeer je dan toch nog liefdevol voor haar te zorgen, maar dat vervult je niet echt.

Belangrijk nu om uit de symbiotische versmelting met je innerlijk kind te komen door de relatieve waarheid hiervan te herkennen en te begrijpen en jezelf radicaal te onderscheiden van elk verhaal over "kleine meisjes", "ik moet voor haar zorgen", "ik wordt gek", etc. Wees bereid om wakker in de realiteit te staan door alle verhalen over wat dan ook te herkennen, jezelf er radicaal van te onderscheiden, ze simpelweg loslaten en settelen in de absolute helderheid van klaarwakker kijken. Settelen in de vrijheid en bliss van wakker zijn in de naakte realiteit. De realiteit van het Leven hier-en-nu voorbij alle labels. Dat is Thuis.

Ga vol passie voor de absolute waarheid van klaarwakker in de realiteit staan. Vanuit dit verlichte gewaarzijn kun je stap voor stap jezelf gaan voelen en kun je heel relaxed je Essentiele Zelf en jouw Essentiële Capaciteiten integreren, ofwel 'jezelf verzamelen'.

Vanuit vervullend empowerend contact met jezelf, met jouw schitterende Essentiële Zelf, kun je rustig contact toelaten met deze pijnlijke plekken in je ziel, met dit kleine meisje in jou. Alleen vanuit diep vervullend contact met je absoluut onafhankelijk Essentiële Zelf kun je de waarheid van jouw Essentiële Moederlijkheid en Vaderlijkheid werkelijk integreren in relatie tot de pijnlijke verhalen, projecties en gevoelens van het Essentiële Kind. Laat alles simpelweg ontvouwen en zijn verhaal vertellen. Zorg dat je haar toelaat in de liefde en bliss van je hart. Zorg dat je in contact blijft met de bliss van wakker zijn.

Maar blijf goed kijken, want zodra je herkent dat je jezelf tijdens het contact met je relatieve ervaringen begint te verliezen in deze te verwerken ervaringen, jezelf weer onbewust identificeert met verhalen en emoties en onbewust dissocieert van jezelf, weer afsplitst van de rijkdom van je Essentiële Zelf, weg gaat van absoluut wakker in de realiteit staan, dan moet je jezelf streng begrenzen in het contact met het innerlijk kind ('bewuste contactbegrenzing') en weer opnieuw focussen op de absolute waarheid van Wakker Zijn. Zodra je weer meer contact hebt met je Essentiële Zelf en jouw Essentiële Capaciteiten (bijv. Passie voor Waarheid, Wil, Wakker Kijken, Onmiddellijk Zien, Zelfreflectie, Onderscheidingsvermogen, Helderheid, Zijn, Liefde, Betrokkenheid, Zorg, etc), en begint te settelen in Essentie, kun je je weer openen naar de gevoelige plekken in je ziel.

S. : Dank je Angelo, wat ik herken is het onbewust identificeren, zo voelt het ergens ook, en op het moment dat ik dan van alles voel, die angst bv, ik in het verhaal terecht kom van "en nu moet ik het aangaan, nu moet ik voor haar zorgen". Maar ik heb dan inderdaad te weinig contact met mijn Essentie. Wat goed voelt en fijn is dat ik ervoor kan kiezen om het te parkeren, om eerst radicaal te onderscheiden (ik zie nu ook helder dat ik daar dan een schuldgevoel van krijg). Het verhaal van "nu laat ik haar in de steek"

A. : Je voelt je schuldig naar je innerlijk kind omdat je denkt haar in de steek te laten als je kiest om je van deze verhalen en gevoelens te onderscheiden. Maar het tegendeel is waar. We laten onze (psychologische en fysieke!) kinderen pas echt in de steek als we niet goed voor onszelf zorgen! Want als we niet werkelijk tijd nemen om onszelf helemaal onder te dompelen in de Liefde die we zijn, hoe kunnen we dan liefde in de vorm van betrokkenheid, acceptatie, zorg en wijsheid geven aan onszelf en anderen? God is Liefde. Essentie is Liefde. God is Essentie. Daarom zei onze vriend Jezus in zijn 1e gebod 'Heb God (Essentie) lief met heel je hart, verstand en kracht'. Dus alles en iedereen bewust loslaten! En dan pas komt het 2e gebod....

S. : Pffff, ja dit raakt me. Eerst ik. En onderscheiden van al die kutverhalen. En dan ben ik de Liefde. Voor al mijn kinderen. Het is pijnlijk te Zien nu, hoe streng ik voor mezelf ben (ook onbewust. Daar ben ik klaar mee! Ik wil daar klaar mee zijn! Daar ben ik klaar mee! Ik wil daar klaar mee zijn! Maar nu snap ik het. Het eerste wat ik vanochtend dacht was "okay, nu moet ik aan de slag, en luisteren naar mijn innerlijk kind". Terwijl ik me goed slap voelde.

A. : Onbewust streng zijn betekent dat we onszelf pushen in een zorg rol. Daarmee doen we onszelf en ons innerlijk kind tekort. Maar bewust streng zijn doen we vanuit dienstbaarheid aan Waarheid en Liefde. Verlichting is altijd primair en de rest is altijd secundair. Contact met Wakkere Liefde altijd eerst. Liefde voor al het andere (en alle anderen) vloeit daar uit voort. Dat is pas echt liefdevol zijn.

S. : Bewust alles loslaten. Ja, die raakt ook. Voorbij de labels, hier en nu, dat is je Thuis. Wat een opluchting! En ik voel nu ook jou liefde weer meer voor mij door de tijd, helderheid en betrokkenheid die je neemt om mij wakker te houden! Heel blij word ik daar van! Wat een commitment aan waarheid en liefde!

A. : Lieve Sarah, ik ben totaal committed aan jouw ontwaken en zelfrealisatie!

S. : Pfff... Echt hé? Het is gewoon echt waar! Ik voel me gezien! En ik ga ervoor!