Heart of Awakening
Angelo Vasalos

De Power van het Hart: Relatie Vermijden of samen gaan voor Waarheid?

Dit voelende weten is de bodem of grond waar je hart intens naar verlangt. Dit is Thuis. Die non-duale Liefde is de ultieme grond die je bent en die jou en je relaties altijd draagt, altijd ondersteunt en altijd voedt.

Read more

Wie wil Full Support van de Kosmos?

De Kosmos is absoluut echt en oneindig powerfull. Maar het de Kosmos herft onze echtheid heel hard van ons nodig, omdat de universele support alleen dan diepgaande transformerende impact kan hebben op onze ziel.

Read more

Wéés Wat Je Voelt: Ga voorbij Onderdrukken of Uit-Acten!

Mijn visie is dat als we leren om onze boosheid innerlijk helemaal toe te laten en te voelen, vanuit Zijn bij onze reflecties over de situatie die ons boos maakt en vanuit Zijn bij onze gevoelens daarbij, dat onze gevoelens en inzichten dan kunnen "rijpen", we ook helderder kunnen afstemmen op de situatie en de ander(en) en ons inzicht in de situatie veel scherper wordt.

Read more

Liefde is de Ultieme Grond: Relatie Vermijden of Waarheid?

Telkens wanneer je het verleden niet vanuit absolute helderheid ziet binnen de realiteit van het heden, wanneer je de waarheid van het verleden niet in overgave binnen je persoonlijke relaties doorleeft, raak je de verlichte rijkdom kwijt van het Tijdloze Nu.

Read more

Liefde Motiveert Verlichting

Je focust totaal op de blissvolle zelfacceptatie, compassie en zelfliefde van je Essentie. Gewoon omdat je er zin in hebt, omdat je het nodig hebt, omdat je ervan houdt, omdat je ernaar verlangt. Het gaat hier puur om jouw liefde voor diepgaande zelfacceptatie en zelfcompassie.

Read more

De Blissvolle Power van het Hart

Als je je diamond power echt wilt realiseren en je gaat steeds dieper in je zelfacceptatie, in je zelfliefde en in je zelfvertrouwen, door totaal aanwezig te Zijn bij je essentiele inzichten, je essentiele wijsheid en je persoonlijke waarheid, en door te Zijn bij je pijn, je trauma, verdriet of woede, dan wordt je ervaring van je verlichte essentie steeds helderder, steeds blissvoller en uiteindelijk wordt het zelfs pure power!

Read more

Stop met Ontkenning van Liefde

Waarom zouden we niet kijken naar al die liefde die we geneigd zijn om te ontkennen en te vergeten?

Read more

De Realiteit van het Tijdloze Nu

De zinnelijke realiteit, de realiteit van je zintuigen, de realiteit waar je zin in hebt, is altijd hier en is altijd nu. Dus ontwaak naar de realiteit van het tijdloze nu.

Read more

Gewoon Bij je Ervaring Zijn

We willen Zijn bij onze ervaring. En Zijn bij onze inzichten. We willen Zijn bij onze kracht, Zijn bij onze verlichte wakkerheid, Zijn bij onze wijsheid, Zijn bij onze liefde.

Read more

Diamond Will: De Power van het Hart

Weet dat jouw wil een wetende wil is, een intelligente wil, een glasheldere wil, een krachtige wil, een gevoelige wil, een speelse en gepassioneerde wil. Weet dat jouw een wil is die tegelijkertijd actief is én volmaakt ontvankelijk. Een briljante verlichte wil die zowel persoonlijk is als universeel.

Read more

Ontwaak naar Diamond Power

Het is de briljante power van liefde, de briljante power van wijsheid, van waarheid, kwetsbaarheid, pure wil en authentiek persoonlijk contact.

Read more

Wees Echt! Get Real....

Mijn standpunt is: laten we niet steeds maar mediteren, gekunstelde rituelen en ceremoniën doen en ingewikkelde paden bewandelen, maar laten we weer echt worden met elkaar en echt relatie toelaten.

Read more

Zelfrealisatie en Diep Toelaten van Relatie

Want in essentie staan wij allemaal in relatie met alles en iedereen.

Read more

De Bevrijdende Kracht van Waarheid

Maar nu begrijp je dat waarheid iets is wat je wat je bewust wilt herinneren, waar je steeds weer op wilt focussen, zodat je het steeds dieper kunt voelen, zodat je je verlichte essentie steeds dieper kunt realiseren en de illusoire belemmeringen binnen je geest steeds meer kunnen oplossen. Nu ben je wakker.

Read more

Passie voor Waarheid: Totale Overgave aan Flow

Rood is het aspect van vurigheid. Sta daar eens bij stil, terwijl je nieuwsgierig bent naar jouw thema’s en aanwezig bent bij je thema’s? Waar gaat je passie naar uit, waar zit je drive?

Read more

De Realiteit van Liefde: Ontwaak uit je Verhalen!

Alleen is het net zoals met gewone partnerrelaties: in de loop der jaren kunnen er allemaal dingen insluipen, waardoor het een hele vervlakte toestand is geworden. Zo erg, dat je op een bepaald moment zelfs overweegt een scheiding aan te willen vragen van jezelf!

Read more

Settelen in Diamond Wisdom

Dit noem ik de Weg van Verblijven. Simpelweg settelen in Essentie. Kiezen om te blijven bij wat je in je hart weet.

Read more

Stop met Meditatie!

Je moet bevrijding en verlichting echt absoluut persoonlijk maken. Dit is jouw persoonlijke passie voor jezelf, voor je verlichte natuur. Nou, daar wil je geen techniek op los laten!

Read more

Voel het Veld van Absolute Potentie

Het niet herkennen van de briljante verlichte essentie van je eigen verhalen verluiert de absolute realiteit van mogelijkheden. De afgescheidenheid en dualiteit die je onbewust creeert, die lijkt dan heel erg echt. 

Read more

Ontwaken is non-fixatie: alle standpunten en perspectieven omarmen

Wat gebeurt er als essentiele perspectieven niet meer "beter" zijn dan iemands ego-perspectief en ego-perspectieven dus ook niet "slechter" zijn?

Read more

The Absolute Depth of Life

The absolute depth of life is here. Totally close.

Read more

The Fire of Truth

Bevrijd jouw kostbare Essentiele Zelf van elke gedachte, redenering, concept, overtuiging, verzinsel of herinnering die de vrije manifestatie en expressie van jouw innerlijk potentieel belemmert, door elke mentale belemmering radicaal te doorklieven met het vlijmscherpe zwaard van jouw onderscheidingsvermogen.

Read more

Bevrijd Jezelf

Bevrijd jezelf. Stop met slaaf zijn van de belemmerende concepten en gedachtegangen van je eigen geest. Word meester van je eigen geest. Wees gehoorzaam aan je ware natuur. Speel het spel van zelfbevrijding, enjoy and be free....

Read more

Voorbij de 'Happy Family': Zelfrealisatie in Verbinding

Bij de meeste mensen is echter sprake van (niet-herkend) ondraaglijk lijden, ontstaan door de alledaagse emotionele armoede en essentiële onmenselijkheid van collectieve ego-patronen binnen het gezinssysteem waarbinnen ze zijn opgevoed.

Read more

Je Essentiele Zelf is absoluut persoonlijk, absoluut universeel en voorbij beiden

In de spirituele wereld bestaan veel mythes en verwarringen over verlichting. Veel mythes worden zelfs door zelfgerealiseerde leraren in standgehouden en verwarren de integere zoeker.

Read more

Herken de Wijsheid in je Gevoelens

Je wilt diep doordringen tot de waarheid en wijsheid in je gevoelens.

Read more

Radicale Eerlijkheid & Verlichting

Radicale eerlijkheid' betekent echt worden, met volledige omarming van elke onechtheid. Dit moet je goed begrijpen. Het gaat om de bereidheid om volledig echt te zijn: "wat leeft er echt in je?" En dat is natuurlijk niet dat verhaal van Jantje, maar dat is het probleem met je vrouw. Want dat puzzelt je.....

Read more

Hoe kun je je emoties integreren binnen je wakkere Verlichte Zelf?

Wees bereid om wakker in de realiteit te staan door alle verhalen over wat dan ook te herkennen, jezelf er radicaal van te onderscheiden, ze simpelweg loslaten en settelen in de absolute helderheid van klaarwakker kijken. Settelen in de vrijheid en bliss van wakker zijn in de naakte realiteit. 

Read more

Essentiele Commitment

Door je onbewuste vastklampen aan deze oordelen raakt de helderheid en diepte van je inzicht vertroebeld. Iedere fixatie op spontaan opkomende oordelen over 'slecht' en 'beter' dimt de penetrerende kracht van je inzicht om diep door te dringen tot de essentie van situaties.

Read more

Ontwaakte Intelligentie: Autonomie of Overgave?

Dat buitenwereld en binnenwereld één zijn is een diepe waarheid. 'Buiten is binnen' en 'binnen is buiten' is een nog diepere waarheid. Maar de non-conceptuele waarheid is dat er in de naakte werkelijkheid geen buiten is en geen binnen, laat staan een eenheid van buiten en binnen!

Read more

Steeds Weer Terugkeren: Alles Omarmen in het Hart van Essentie

Je wilt altijd jezelf blijven herinneren, je wakkere essentiële aanwezigheid, je echte zelf. Je wilt altijd jezelf blijven onderscheiden. Je wilt altijd jezelf blijven herkennen. Je wilt altijd jezelf blijven willen. En je wilt altijd jezelf blijven voelen. 

Read more

Verdrinken in de Oceaan van Essentie

De ego-patronen waarmee we het verlichte kind, het Boeddha-kind in onszelf, de “Tathagatagarbha” zeggen de boeddhisten dan, gevangen zetten, inmetselen in allerlei patronen. Allerlei ego-patronen worden dan aangeraakt. Maar die zijn goed om te zien! En daar kun je eigenlijk ook vrij makkelijk doorheen.” Pats”, want het is altijd Niets. Ja, elk patroon is Niets!

Read more

To See or Not To See, that is the Question

Onze verlichte Essentie heeft voor integratie van haar essentiele aspecten (Passie, Helderheid, Gevoeligheid, Verlangen, Liefde, Kracht, Wakkerheid, Intelligentie, Absolute Realiteit, Betrokkenheid, Wijsheid, Wil, Power, Sex, Creativiteit, etc.) nodig om diepgaand gezien, herkend en gewaardeerd te worden in al haar aspecten.

Read more

Zoeken is een Spirituele Ontkenningstrategie

Authentieke Zelfrealisatie is verlichte menselijkheid en vraagt in eerste instantie om rauwe menselijkheid.

Read more

Persoonlijke Waarheid is de Koninklijke Poort

Authentieke Zelfrealisatie is niet alleen ontwaken naar Essentie, maar vraagt ook om een glasheldere en diepgaande persoonlijke integratie van jouw Essentie. Het vereist dat je steeds dieper commitment aangaat met jouw persoonlijke waarheid.

Read more

Essence is the Power of Creation

Voor Authentieke Zelfrealisatie is het fundamenteel, binnen het voelend kennen van je persoonlijke ervaring, om jezelf te openen naar het voelend weten van de verlichte wijsheid in je hart en bij dit diepe weten te blijven. Zodat je de volheid van Zijn van jouw Essentiële Zelf en de Essentiële Wereld steeds dieper kunt herkennen, voelen en integreren binnen jezelf.

Read more

Wees een Vroedvrouw van Essentie

Jouw Essentiële Kracht wil geboren worden. En die Kracht drukt van binnenuit tegen verzwakkende beelden en verhalen, waar je onbewust aan vasthoudt, waar je je aandacht nog steeds te veel op fixeert, illusies waar je mee moet gaan afrekenen.

Read more

Zelfrealisatie en Essentiële Relaties

"Really claiming the power to Be, just Being ourselves, completely awake and enlightened, prior to all relationship stuff, yet including everything, can only mature in real relationship. Only there" ~ Angelo

Read more

Lééf je Essentie!

Aan de andere kant is er de commitment om het samen aan te gaan, want je wilt jouw absolute vrijheid zo snel mogelijk herkennen en begrijpen. Je wilt hem volledig voelen en realiseren. Je wilt daar toch niet honderd jaar over doen?

Read more

Je Verlangen Ontvangen

Dus het begint met helemaal sexy zijn in jezelf, omdat jij je verlangen helemaal ontvangt en voelt en er helemaal bij aanwezig bent.

Read more

Voorbij het verhaal van 'Mijn Leven en Ik'

Angelo: Verlicht zijn is onvoorstelbaar simpel. Het gaat voorbij al je voorstellingen. Het is zo ontzettend simpel, het gaat voorbij je begrijpen. 

Read more

Liefdevol Monster

Absoluut wakkere verlichte Buddha-monsters! Dat is een heel krachtige energie in ons. Het is simpelweg toelaten wat JIJ in werkelijkheid over je ego-patronen voelt en weet. Je haat je fixatie erop. Je bent er klaar mee. Het is het einde. Je kijkt dwars door ze heen met je verlichte intelligentie en wijsheid.

Read more

Je Natuurlijke Staat is Volstrekt Ongekunsteld

Je kunt mediteren, je kunt visualiseren, je kunt zelfs voor de spiegel gaan zitten en steeds zeggen: “Ik ben verlicht.” Wel honderd keer…! (allemaal lachen) Ja, je kunt allerlei technieken doen. Maar zelfrealisatie is echt van een totaal andere orde, want dat betekent: jezelf realiseren in je absolute natuurlijkheid, je natuurlijke staat van Zijn.

Read more

Durf te Erkennen: 'Ik ben Liefde.' Dat is Waarheid

Durf te erkennen: "Ik ben Liefde." Dit is de waarheid. 

Read more

Doe Normaal: Wees Gewoon je Verlichte Zelf

Want alles wat hier "om je heen" gebeurt, verschijnt in werkelijkheid allemaal binnen jouw Absolute Wakkerheid. Misschien viel het je nog niet op, maar alles wat hier gebeurt, gebeurt in jou. Iedereen die hier zit, zit in JOU....! Iedereen verschijnt hier in jouw bewustzijn. Deze hele kamer gebeurt in jouw bewustzijn.

Read more

De Liefde die we Zijn

Angelo: "Het allerbelangrijkste is om weer kwetsbaar te worden naar de liefde die we zijn. Liefde is Essentie. Maar het hart heeft het nodig om open te gaan naar Essentie, kwetsbaar te worden naar Essentie. We ZIJN Essentie. We kunnen nooit Essentie worden. 

Read more

Onvoorwaardelijke Overgave

Over overgave en realisatie

Read more

Brief van Marjolein: Over guru's en de guru in jezelf

Mensen die zeggen dat ze niks met ‘goeroes’ hebben of het idee hebben dat zo’n Angelo centraal staat, slaan in mijn ogen de spijker scheef in de plank. Daardoor ontken of ontwijk je in feite je eigen licht, je eigen essentie en zie je niet dat JIJ je eigen goeroe bent. Er is maar één iemand die jou kan ‘verlichten’, namelijk JIJ-Zelf.

Read more

Verschrikkelijk Dichtbij

Angelo: Niets kan mij gek maken, ook mijn geest niet. Niets kan jou gek maken. Waar het om gaat is het diepe en absolute besef dat je je verlichte Essentie bent en niet je mind of ego. Het gaat om het glasheldere zien dat het ego altijd alleen maar iets is wat je waarneemt, iets wat JIJ ziet vanuit Absolute Wakkerheid en dat jij dat niet bent. En dan is er onmiddellijk ruimte om jezelf te voelen...

Read more

Verwarring over verschil tussen Therapie, Ontwaken en Volledige Zelfrealisatie

Ik maak een verschil tussen (1) projecties, (2) relatieve waarheid en (3) absolute waarheid. Een glashelder begrijpen van deze verschillen is fundamenteel voor het begrijpen van het verschil tussen wat ik ontwaken noem (transcendente absolute realisatie) noem en volledige Zelfrealisatie (volledige absolute realisatie).

Read more